^ Powrót na górę

 

 

SOSW z wizytą szkoleniową na Łotwie

Rozmiar tekstu:

sosw
Grupa czterech nauczycielek i dwóch uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu przez pięć dni poznawała łotewski system edukacji. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Together Better – Join Us!”, realizowanego w programie „Erasmus+”.

Gospodarzem spotkania była placówka Rigas Raina 8. vakara (mainu) vidusskola. Była ona jednocześnie bazą wyjazdów do pięciu szkół, w tym tych kształcących dzieci niepełnosprawne.

Oprócz Polaków z sieradzkiego SOSW, na Łotwie przebywali nauczyciele z sześciu państw – partnerów w projekcie: Estonii, Włoch, Portugalii, Grecji, Belgii i Turcji. Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu komunikacji totalnej (w tym niewerbalnej) oraz w warsztatach wspomagających planowanie kariery zawodowej i odkrywanie talentów. Z kolei uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych, muzycznych i ruchowych, a także rozwiązywali testy diagnozujące predyspozycje i umiejętności zawodowe.

Wyjazd był cennym doświadczeniem, przede wszystkim ze względu na wymianę praktyk w zakresie diagnozowania u uczniów zdolności i umiejętności oraz włączania rodziców w proces planowania przyszłości ich dzieci.

T.O.

1  3

4  5