^ Powrót na górę

 

 

„Jagiellończyk” i ZSP nr 1 w rankingu STEM

Rozmiar tekstu:

ranking
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu znalazły się w pierwszej setce liceów i techników najlepiej kształcących w przedmiotach ścisłych w kraju. Zestawienie przygotował miesięcznik „Perspektywy”.

Ranking nosi nazwę STEM, co jest skrótem od angielskich słów Science, Technology, Engineering i Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Zdaniem jego organizatorów, to przez te obszary kształcenia „wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice” (cytat ze strony internetowej „Perspektyw”). I kolejny cytat: „Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych”. Osobno oceniane są licea, osobno technika.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego w rankingu STEM 2016 najlepiej wypadły dwie placówki z Sieradza – I LO i ZSP nr 1. „Jagiellończyk” zajął 76. miejsce na 200 sklasyfikowanych liceów, a technikum ZSP znalazło się na 98. pozycji wśród 100 szkół rankingu. – Ktoś może powiedzieć, że 98. miejsce na 100 ujętych w klasyfikacji to wątpliwy sukces. Nic podobnego. Trzeba zdecydowanie podkreślić, że ranking obejmuje najlepsze placówki w kraju, a nie wszystkie szkoły. Jesteśmy w najlepszej setce techników w Polsce, jest to niewątpliwe osiągnięcie – mówi Grzegorz Przytuła, dyrektor ZSP nr 1 w Sieradzu. Dodajmy, że wszystkich techników w kraju jest ponad 1700, liceów ogólnokształcących – setka więcej.

Klasyfikacja rankingu STEM opiera się na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz na sukcesach uczniów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

T.O.