^ Powrót na górę

 

 

Zielone światło dla życia

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu bierze udział w programie profilaktycznym „Zielone światło dla życia”, mającym zwrócić uwagę młodych ludzi – przyszłych kierowców – na konsekwencje zażywania środków odurzających.

Partnerami SOSW w projekcie są: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Ab Ovo”, Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu. Ich działania wspiera samorząd Powiatu Sieradzkiego oraz gminna placówka oświatowa – Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz.

W programie projektu przewidziano zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń czyhających na młodego kierowcę, skutków prawnych różnego rodzaju wypadków drogowych z winy kierującego oraz pieszego, (dokonanych zwłaszcza pod wpływem dopalaczy). Prowadzą je (w szkołach ponadgimnazjalnych) funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sieradzu oraz pracownicy WORD. Ponadto w ramach projektu prowadzone są warsztaty teatralne dla członków sieradzkiej grupy PaT oraz zajęcia plastyczne w SOSW w Sieradzu.

Projekt obejmuje również dwa konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego: na krótką formę artystyczną oraz z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi podczas konferencji podsumowującej 5 listopada 2014 roku w Sieradzkim Centrum Kultury. Wówczas będzie można również zapoznać się z efektami pracy podczas warsztatów artystycznych.

SOSW/T.O.