^ Powrót na górę

 

 

Uczniowie ZSP w Złoczewie „Pracownikami na 5”

Rozmiar tekstu:

zloczew
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie rusza z projektem „Pracownicy na 5”, realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększających ich szanse na rynku pracy. – Cel ten chcemy zrealizować poprzez realizację staży zawodowych w zakładach pracy dla 72 uczniów, a także poprzez kursy dla uczniów: z zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, rachunkowości oraz obsługi programu Photoshop – mówi Elżbieta Gajda, dyrektor szkoły. Projekt przewiduje również kursy i studia podyplomowe dla 4 nauczycieli, doradztwo zawodowe oraz zakup sprzętu do pracowni informatycznej i ekonomicznej. Wartość projektu to 813 953 50 zł.

Kilka dni temu liczba projektów edukacyjnych, dofinansowanych przez Łódzki Urząd Marszałkowski ze środków unijnych, przekroczyła 100. Z okazji tej setki samorząd województwa zorganizował spotkanie podsumowujące, na który zostały zaproszone m.in. dwie przedstawicielki Powiatu Sieradzkiego – dyrektor ZSP w Złoczewie i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu Elżbieta Cieślak. – Zaraz po uruchomieniu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego ruszyliśmy z konkursami na wsparcie edukacji. I są efekty – powiedział podczas spotkania marszałek województwa Witold Stępień.

Ze 100 umów, podpisanych na realizację projektów wspierających edukację w województwie, 27 dotyczyło wychowania przedszkolnego (w ich ramach utworzono 866 miejsc w przedszkolach), 26 dotyczyło kształcenia ogólnego (42 szkoły zostały objęte wsparciem w postaci wyposażenia w sprzęt komputerowy), zaś 47 umów dotyczyło kształcenia zawodowego (4015 uczniów uczestniczy w stażach i praktykach u pracodawców).

T.O.

1  2

3  4