^ Powrót na górę

 

 

Szkolny nabór na finiszu

Rozmiar tekstu:

szkoly
Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych regionu. Z siedmiu placówek prowadzonych przez sieradzki samorząd powiatowy, wolnymi miejscami dysponują trzy terenowe zespoły szkół – w Błaszkach, Warcie i Złoczewie.

Przez miesiąc (od 22 maja do 21 czerwca) uczniowie ostatnich klas gimnazjów wybierali swoje szkoły ponadgimnazjalne. Robili to za pośrednictwem strony internetowej, na której zaznaczali jednocześnie trzy preferencje, czyli kolejność placówek, do których chcieliby się dostać.

Na podstawie tych zgłoszeń oraz ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także w oparciu o limity przyjęć dla poszczególnych szkół, 30 czerwca system przeprowadził symulację naboru. Po nim wstępnie wiadomo, ilu uczniów dostało się do każdej z placówek. Obecnie trwa ostatni etap rekrutacji, w którym młodzież dostarcza świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Ma na to czas do 10 lipca, do godziny 12:00. Mimo że nabór jeszcze się nie zakończył, już wiadomo, które szkoły dysponują wolnymi miejscami.

Limity przyjęć wyczerpały już placówki sieradzkie, a na kandydatów wciąż czekają zespoły szkół ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. I tak do Błaszek mogą się zgłaszać uczniowie chcący kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym i branżowej szkole I stopnia. ZSP w Warcie chętnie przyjmie młodzież do klas licealnych; tu dodajmy, że do wyboru są trzy profile: mundurowo-policyjny, turystyczno-sportowy i pedagogiczno-dziennikarski. Z kolei w Złoczewie wciąż nie ma kompletu w liceum, technikum i w branżowej szkole I stopnia.

T.O.