^ Powrót na górę

 

 

Rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Rozmiar tekstu:

powiat
Pierwszego kwietnia rozpoczyna się elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. W powiecie sieradzkim gimnazjaliści mają do wyboru 8 placówek, a w nich licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

Szczegółowa instrukcja dotycząca naboru elektronicznego znajduje się na stronie internetowej powiatu, w zakładce Nabór Optivum.

Podstawą procesu rekrutacyjnego jest rejestracja (założenie konta) na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl i wybranie szkoły oraz kierunku kształcenia. Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach, przy czym musi też określić preferencje, tzn. kolejność szkół, do których chciałby się dostać. Kolejnym etapem – od 26 czerwca do 1 lipca – będzie wpisanie ocen ze świadectwa gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego do formularza elektronicznego, a także dostarczenie kopii świadectwa do szkoły pierwszego wyboru.

Wyniki naboru zostaną opublikowane 3 lipca, następnie do 7 lipca potrwa termin dostarczenia do szkół oryginałów dokumentów – świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do pobrania: Informacja o liczbie i liczebności klas pierwszych, przewidzianych do uruchomienia w roku szkolnym 2015/2016

T.O.