^ Powrót na górę

 

 

Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Rozmiar tekstu:

powiat
W większości szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki rekrutacja została już zakończona, ale w trzech są jeszcze wolne miejsca. Młodzież wciąż może składać dokumenty do LO w Błaszkach i Warcie oraz do technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złoczewie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach (pl. Sulwińskiego 1, tel. 43 829 20 88): Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie (ul. 3 maja 29, tel. 43 829 41 21): Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie (ul. Szeroka 1/7, tel. 43 820 22 12): Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) i technikum w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista).

T.O.