^ Powrót na górę

 

 

Porozumienia w sprawie remontów dróg

Rozmiar tekstu:

pzd
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwały dotyczące porozumienia z gminami Warta, Wróblew i Błaszki w sprawie remontów drogi i chodników na drogach powiatowych. Chodzi o chodniki w Jakubicach i Błaszkach oraz o drogę w Sadokrzycach. Wszystkie trzy inwestycje zostaną zrealizowane w tym roku.

Uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Sieradzki dotacji od gmin na inwestycje na drogach powiatowych na ich terenie.

W gminie Warta planowana jest budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jakubicach. W ramach umowy z powiatem, gmina udzieli na tę inwestycję dotacji w wysokości 125 tys. zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 250 tys. zł. – W tym roku zbudujemy chodnik na odcinku około kilometra między skrzyżowaniami z drogami krajową i gminną. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej – informuje Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu. Na inwestycję tę Powiat Sieradzki przeznaczy kwotę 125 tys. zł.

W dalszych planach jest kontynuacja budowy chodnika w Jakubicach na kolejnych 250 metrach, z tym że tu już konieczne będzie poszerzenie zakresu inwestycji o elementy kanalizacji deszczowej.

Nowy chodnik (około 180 m) powstanie też na ul. Kościuszki w Błaszkach (na wysokości parku). Do inwestycji, której łączny koszt wyniesie 115 tys. zł, 50 tys. dołoży samorząd Gminy i Miasta Błaszki, pozostałą część – 65 tys. zł – przeznaczy Powiat Sieradzki.

Większa inwestycja zapowiada się w miejscowości Sadokrzyce, gdzie na odcinku 600 m położony zostanie dywanik asfaltowy, powstanie też nowy chodnik. Gmina Wróblew przeznaczy na tę inwestycję 250 tys. zł, co będzie stanowić połowę całkowitych kosztów remontu.

T.O.