^ Powrót na górę

 

 

Ulica Reymonta w Sieradzu. Remont w dwóch etapach

Rozmiar tekstu:

pzd
Ul. Reymonta (droga powiatowa) w Sieradzu zostanie wyremontowana w dwóch etapach: od skrzyżowania z al. Grunwaldzką do ul. Ludowej i od Ludowej do ronda na obwodnicy Sieradza.

Inwestycja obejmie przebudowę ul. Reymonta oraz wymianę chodników na al. Grunwaldzkiej. Ta druga część inwestycji (chodniki) realizowana będzie wraz z pierwszym etapem modernizacji Reymonta. Na etap ten jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (schetynówki). Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, szacuje jego koszt na około 7 mln zł.

Współpracę z Powiatem w zakresie remontu ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej zapowiedział już prezydent Sieradza Paweł Osiewała. – Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje NPPDL, a jednym z ważniejszych kryteriów oceny wniosków w tym programie jest współpraca samorządów – mówi Dariusz Olejnik, starosta sieradzki. Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie i inwestycja zakwalifikuje się do dofinansowania, remont chodników na al. Grunwaldzkiej i przebudowa ul. Reymonta do Ludowej byłby zrealizowany w 2016 roku.

Na drugi etap remontu (od skrzyżowania z Ludową do ronda) wniosek do schetynówek zostanie złożony w roku przyszłym, co oznacza, że w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia ul. Reymonta zostanie dokończona w 2017.

T.O.