^ Powrót na górę

 

 

XIV Sieradzkie Prezentacje Plastyczne w BWA

Rozmiar tekstu:

23
Biuro Wystaw Artystycznych otworzyło wystawę prac artystów należących do tzw. grupy sieradzkiej – grupy, która ponad 40 lat temu zawiązała się w środowisku artystycznym nowego województwa. Prace zostały pokazane w ramach XIV Sieradzkich Prezentacji Plastycznych.

Pomysł zorganizowania Sieradzkich Prezentacji Plastycznych zrodził się tuż po powołaniu do życia województwa sieradzkiego, a więc w 1975 r. W tym samym zresztą roku powstało BWA. – Wówczas okazało się, że mamy już własne środowisko plastyczne, które nazwaliśmy roboczo grupą sieradzką. Było to co prawda tylko sześć osób, ale artyści działali prężnie i szybko zorganizowali u nas wystawę swoich prac. Za trzy lata znów pokazali, co mają nowego i tym sposobem wystawy stały się cyklicznym wydarzeniem kulturalnym województwa, a potem powiatu sieradzkiego. Prezentacje odbywały się co trzy lata, w tym roku wyjątkowo przerwa między wystawami była dłuższa, bo pięcioletnia – mówi Małgorzata Szymlet-Piotrowska, dyrektor BWA.

Jak długą drogę przeszły prezentacje przez ponad 40 lat istnienia, widać choćby po liczbie artystów, którzy biorą w nich udział. W 1975 r. swoje prace zgłosiło 6 twórców, teraz jest ich 31. Są weterani, których obrazy widać na prezentacjach od kilkudziesięciu lat, ale są też debiutanci. – Niezależnie od wieku i stażu pracy artystycznej wszyscy się uczymy, my od młodych, a młodzi od nas. Tego typu przekrojowe wystawy są świetną okazją do porównań tendencji, technik i umiejętności – skomentował malarz i grafik Aleksy Nowak.

Jest to wystawa przekrojowa. Dominuje malarstwo, ale są też rysunek, grafika, rzeźba, ceramika i meblarstwo artystyczne. Prace można oglądać do 20 stycznia 2017 r.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9a  10a

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

24  25

26  27

28  29

30  31