^ Powrót na górę

 

 

Nagrody w dziedzinie kultury za 2016 rok

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego zdecydował o przyznaniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku. Na liście nagrodzonych są animatorzy kultury, bibliotekarze, ale również zespoły ludowe i orkiestry dęte.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: „Za całokształt działalności” i „Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego”.

Wartość nagród ogółem wyniosła 26 500 złotych. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie Powiatu na 2016 rok (dział 921, rozdział 92195, §3040 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń).

Lista nagrodzonych:

I. Kategoria „Za całokształt działalności":

1. Halina Barden organizatorka i animatorka kultury. Od 38 lat związana z pracą w kulturze, głównie z byłym Wojewódzkim Domem Kultury w Sieradzu, późniejszym Powiatowym Ośrodkiem Kultury, którym kierowała od 2001 r. Inicjatorka i współautorka wielu projektów w dziedzinie edukacji i promocji kultury. Współpracowała z pismem społeczno-kulturalnym „Siódma Prowincja”. Do promocji powiatu, w tym również za granicą, przyczyniła się Jej działalność na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca „Sieradzanie”.

Od początku zaangażowana w realizację programu artystycznego Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego. Organizator cyklicznych spotkań animatorów kultury powiatu sieradzkiego.

Nagroda w wysokości 2 000 zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacania oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

2. Anna Wrąbel – bibliotekarka, starszy kustosz. Od 40 lat pracuje w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, w tym od 23 lat kieruje Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży. Wieloletni członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Inicjatorka wielu wydarzeń bibliotecznych, mających na celu promocję książki i czytelnictwa w regionie i powiecie sieradzkim.

Nagroda w wysokości 2 000 zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacania oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

3. Orkiestra Dęta OSP w Brzeźniu. Należy do najstarszych orkiestr w regionie, w bieżącym roku obchodzi jubileusz 100-lecia działalności. W swoich szeregach skupia 22 muzyków. Orkiestra wykonuje muzykę klasyczną, filmową oraz rozrywkową. Jest laureatką wielu nagród uzyskanych w przeglądach orkiestr dętych OSP byłego województwa łódzkiego, obecnie powiatu sieradzkiego.

Nagroda w wysokości 4 000 zł za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechniania, promocji i ochrony, a także wzbogacania oferty kulturalnej powiatu sieradzkiego.

II. Kategoria: „Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego”:

1. Karolina Antczak. Od 22 lat związana zawodowo z Muzeum Okręgowym w Sieradzu, jest kierownikiem Działu Promocji i Edukacji Muzealnej. Jej talent plastyczny sprawia, że działania muzeum charakteryzują się wysokimi walorami poznawczymi i estetycznymi.

Nagroda w wysokości 1200 zł za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

2. Łukasz Bitner – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gruszczycach. Inicjator utworzenia Pułku Żuawów i organizator Zadumy Patriotycznej, upamiętniającej bitwę powstańców styczniowych z oddziałami rosyjskimi pod Wrzącą.

Nagroda w wysokości 1200 zł za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

3. Paweł Duraj – artysta plastyk. Jego twórczość obejmuje grafikę, w tym grafikę wydawniczą, a także malarstwo i ilustrację książkową. Ma na swoim koncie wiele indywidualnych wystaw w kraju oraz znaczący dorobek bibliofilski.

Nagroda w wysokości 1200 zł za twórcze osiągnięcia artystyczne w dziedzinie malarstwa i grafiki oraz promocję twórców i artystów związanych z powiatem sieradzkim.

4. Dorota Krauz – nauczyciel, animator kultury na terenie gminy Brąszewice. Od 12 lat zajmuje się edukacją i promocją uzdolnionej młodzieży. Organizatorka działań kulturalnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich. Inicjatorka utworzenia na terenie gminy Ludowego Zespołu Dziecięcego „Czerwone korale”.

Nagroda w wysokości 1200 zł za edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

5. Grażyna Matusiak. Od 18 lat uczestniczy aktywnie w amatorskich zespołach artystycznych na terenie gminy Wróblew, jest członkinią Zespołu Piosenki Biesiadnej „Wróblewianie” i solistką kapeli „Kumpele Wróbele”. Jej charakterystyczny głos i wpływ na dobór repertuaru przyczyniają się do sukcesów obu zespołów.

Nagroda w wysokości 1200 zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

6. Grażyna Piekielna – członkini zespołu „Znad Swędrni”. Jej wpływ na repertuar zespołu znacząco przyczynia się do jego sukcesów. Wraz z zespołem reprezentuje powiat sieradzki na wielu przeglądach i festiwalach folklorystycznych w regionie i kraju.

Nagroda w wysokości 1200 zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

7. Katarzyna Pietrych – bibliotekarka. Od 19 lat jest pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Inicjatorka i organizatorka interesujących zajęć dla czytelników, związanych z literaturą i historią regionu.

Nagroda w wysokości 1200 zł za organizację przedsięwzięć kulturalnych, służących popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu sieradzkiego.

8. Małgorzata Szymlet-Piotrowska – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Pracuje w kulturze od 35 lat. Pomysłodawczyni i kurator Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwą Naturą”. W 2016 roku została uhonorowana brązowym medalem „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis”.

Nagroda w wysokości 1200 zł za realizację wartościowych projektów, promujących i wspierających współczesne sztuki plastyczne.

9. Marcin Wojtysiak. Od 16 lat związany z amatorskim ruchem artystycznym na terenie powiatu sieradzkiego. Instruktor muzyki w Warckim Centrum Kultury. Opiekun artystyczny zespołów śpiewaczych: „Jezioranki” i „Małe Jezioranki”. Gra jako akordeonista w Kapeli Ludowej z Nobeli i w Kapeli z Warty. W 2015 r. uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Rimini we Włoszech

Nagroda w wysokości 1200 zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

10. Małgorzata Ziarniak. Od 27 lat kieruje Gminną Biblioteką Publiczną z siedzibą w Charłupi Małej. Organizatorka wielu działań kulturalnych na terenie gminy Sieradz, w tym zamierzeń służących upowszechnianiu czytelnictwa. Koordynatorka działalności Zespołu Obrzędowego „Chojne”.

Nagroda w wysokości 1200 zł za wdrażanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

11. Orkiestra dęta OSP w Złoczewie. Powstała 100 lat temu. Orkiestra wielopokoleniowa, aktualnie liczy 35 członków. Dzięki stałym działaniom edukacyjnym pozyskała do pracy w orkiestrze wielu młodych ludzi. Gra muzykę różnego rodzaju, począwszy od muzyki poważnej, po utwory o charakterze rozrywkowym, ludowym czy kościelnym.

Nagroda w wysokości 2500 zł za edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

12. Zespół ludowy „Marianki” z Burzenina. Zespół działa od sześciu lat, w tym od dwóch przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie w ramach projektu „Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków”. Repertuar zespołu stanowią piosenki ludowe, pieśni patriotyczne i religijne.

Nagroda w wysokości 2000 zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

13. Zespół rockowy z Klonowej. Powstał dwa lata temu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej. Przyciąga słuchaczy bogatą ofertą artystyczną i ciekawym brzmieniem. Koncertuje nie tylko na imprezach lokalnych w gminie i powiecie, ale także poza ich granicami.

Nagroda w wysokości 2000 zł za wdrażanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

T.O.