Ankieta na temat strategii rozwoju powiatu

Rozmiar tekstu:

ankieta
Starostwo Powiatowe w Sieradzu opracowuje Strategię Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2014-2023. Strategia jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju powiatu w tym okresie.

Aby strategia powstała, należy najpierw zdiagnozować bieżącą sytuację. Pomoże w tym elektroniczna ankieta, przygotowana przez firmę MCC Grupa. W ankiecie tej każdy mieszkaniec powiatu ma możliwość anonimowego wypowiedzenia się na temat funkcjonowania powiatu. – Strategia jest dokumentem określającym główne wyzwania rozwojowe powiatu i wyznaczającym kierunki działań instytucji publicznych w okresie najbliższych 10 lat. Dokument ułatwi również pozyskiwanie środków unijnych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Jednym z kluczowych elementów Strategii jest diagnoza sytuacji w powiecie, analiza głównych problemów związanych z życiem mieszkańców, ale również określenie potencjału rozwojowego powiatu. Głos każdego mieszkańca powiatu będzie niezwykle cenny w tym procesie. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w niniejszej ankiecie, wyrażania swoich opinii i pomysłów na temat funkcjonowania powiatu. Ankieta jest w pełni anonimowa – mówi Wojciech Kirejczyk z firmy MCC Grupa. Projekt Strategii zostanie przedstawiony w ramach konsultacji społecznych w czwartym kwartale 2014 roku.

Ankietę można wypełniać w dniach od 3 do 16 października.

T.O.

Ankieta na temat Strategii Rozwoju Powiatu Sieradzkiego