^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie sprawozdawcze OSP Sieradz

Rozmiar tekstu:

osp
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu w bieżącym roku będzie kontynuować remont swojej siedziby przy ul. Krakowskie Przedmieście. Poinformowała o tym na spotkaniu sprawozdawczym, podsumowującym ubiegły rok działalności.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sieradzu. W obecności m.in. prezydenta miasta Pawła Osiewały, wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego Doroty Ryl i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Alberta Romka, prezes OSP Sieradz Piotr Lewandowski podsumował 2016 rok i poinformował o najważniejszych celach do realizacji w 2017.

W minionym roku OSP Sieradz powiększyła swój skład o sześcioro nowych druhów. Jednostka liczy teraz 75 członków czynnych. Stan osobowy uzupełnia 8 członków honorowych i 2 wspierających. Strażacy mają co robić. W 2016 r. wyjeżdżali do akcji 104 razy, w tym 32 razy do pożaru i 71 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń (podtopienia, usuwanie przewróconych i połamanych drzew). Pojawił się też nowy sprzęt: samochód ratowniczo-gaśniczy, ponton, dwa agregaty oddymiające, drabina pożarnicza, prądownica i rozpieracz hydrauliczny.

Zdaniem Piotra Lewandowskiego, 2016 był dla jednostki rokiem bardzo udanym: – Dokończyliśmy wymianę poszycia dachowego, co dla tego zabytkowego budynku jest chyba najważniejsze. W 2017 roku chcemy kontynuować jego remont. Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie kolejnych prac: jeden do Urzędu Marszałkowskiego o 50 tys., drugi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę 40 tys. zł. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów – mówi prezes. Plany remontowe w siedzibie OSP na ten rok obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowienie części elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście.

Wśród najważniejszych zadań wyznaczonych do realizacji w 2017 roku, prezes OSP wymienił również szkolenia. W kolejnych miesiącach 2 strażaków zostanie przeszkolonych na kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego, 7 przejdzie szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego, 5 w zakresie kierowania ruchem drogowym, a 5 w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

T.O.

1  2

3  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17