^ Powrót na górę

 

 

Wykład z historii języka polskiego

Rozmiar tekstu:

pbp
Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu wysłuchała wykładu polonistki Ewy Jaśkiewicz. Była to kolejna odsłona projektu „Jawne komplety literackie”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Uczniowie pierwszych klas szkoły branżowej ZSP nr 2 dowiedzieli się m.in., skąd się biorą przysłowia i jakie jest ich znaczenie. Ewa Jaśkiewicz opowiedziała również o wyrazach i wyrażeniach, które wyszły już z użycia, a których chętnie używali nasi przodkowie.

Spotkanie z polonistką było drugim z serii sześciu wykładów o języku polskim, przewidzianych w ramach projektu „Jawne komplety literackie i językowe”. Kolejne zaplanowano na 10, 16 i 30 października oraz na 6 listopada.

T.O.

2  3

4  5

projekt