^ Powrót na górę

 

 

LII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W czwartek 18 października o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się LII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza LII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienie przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja o działalności Rady Powiatu Sieradzkiego w V kadencji 2014-2018.

10. Informacja Starosty Sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od LI do LII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i radnych Rady Powiatu Sieradzkiego.

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sieradzkiego w roku szkolnym 2017/2018.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sieradzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sieradzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, oraz warunków i trybu ich przyznawania.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.