^ Powrót na górę

 

 

Adam Asnyk w opowieści Anety Kolańczyk

Rozmiar tekstu:

pbp
Kaliszanka Aneta Kolańczyk od lat zbiera informacje na temat związków pisarzy i literatów z Wielkopolską. Jednym z nich jest XIX-wieczny poeta i dramatopisarz Adam Asnyk – bohater spotkania z tą polonistką, pisarką recenzentką, zorganizowanego w Powiatowej Bibliotece Publicznej Sieradzu.

Asnyk urodził się w 1838 r. w Kaliszu i z miastem tym związany był przez pierwszych kilkanaście lat życia. Tu mieszkał wraz z rodzicami, tu skończył szkołę (Wyższą Szkołę Realną, obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Asnyka) i w 1853 zdał maturę. Rok wcześniej rodzice przyszłego poety wysłali swojego chorowitego syna na wieś, do zaprzyjaźnionego rejenta Piotra Pawła Szrubarskiego, który był ojcem chrzestnym Adama. Tą wsią była Kalinowa koło Błaszek.

– Poezja Asnyka właściwie nie jest już nigdzie obecna. Nie ma jej w szkołach, o autorze również się nie mówi. Ale trudno się temu dziwić. Po tym, co zrobili w polskiej poezji chociażby twórcy chociażby 20-lecia międzywojennego, jak Tuwim czy Gałczyński, poezja Adama Asnyka wydaje się trącać myszką. Mimo to twórca ten zasłużył sobie na stałe miejsce w literaturze polskiej – mówi Aneta Kolańczyk.

Na spotkaniu w Sieradzu autorka promowała swoją książkę, poświęconą życiu i twórczości Asnyka. Publikacja ukazała się jako 16. część serii „Kaliszanie”, wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11