^ Powrót na górę

 

 

Przewóz osób do końca grudnia 2019 r.

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Informujemy, że firmy świadczące usługi w zakresie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach do końca 2019 roku.

W związku z ogłoszeniem zamiaru ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stosownie do art. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018, poz. 2435), podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, a zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 roku.

T.O.