^ Powrót na górę

 

 

Komisja konkursowa powołana

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego powołał komisję do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs został ogłoszony 11 grudnia 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu. Kolejną uchwalą, z 2 stycznia 2019, Zarząd powołał komisję w składzie:

– Tomasz Baliński, członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego (przewodniczący komisji),

– Marcin Majewski, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

– Elżbieta Cieślak, kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

– Katarzyna Grochowicka, inspektor w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert: Ogłoszenie o konkursie ofert

Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie powołania komisji konkursowej

T.O.