^ Powrót na górę

 

 

Nowy wóz bojowy dla PSP w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

psp
Przy okazji narady rocznej, podsumowującej poprzedni rok działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, strażacy oficjalnie przyjęli na wyposażenie nowy wóz ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym.

Opel movano (kupiony dzięki 400-tysięcznej dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa) trafił do sieradzkiej PSP pod koniec ubiegłego roku. Oprócz niego jednostka w 2018 dostała jeszcze motopompę pływającą, agregat oddymiający i kamerę termowizyjną.

Coraz bogatsze wyposażenie to nie jedyna dobra informacja dotycząca ubiegłorocznej działalności KP PSP. Optymistycznie wyglądają też statystyki, przynajmniej te dotyczące ogólnej liczby zdarzeń. – W 2018 r. na terenie powiatu sieradzkiego jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w likwidacji 1338 zdarzeń. Jest to o 15 procent mniej niż w roku 2017, kiedy to do akcji wyjeżdżaliśmy 1585 razy – informuje starszy brygadier Albert Romek, komendant powiatowy PSP w Sieradzu.

W strażackich statystykach zdarzenia dzielą się na miejscowe zagrożenia (połamane drzewa, podtopienia, wypadki drogowe itp.), pożary i fałszywe alarmy. O ile pierwszych i ostatnich było w 2018 zdecydowanie mniej niż w 2017, o tyle pożary niestety zdarzały się częściej. Na szczęście aż 440 (na 492 wszystkie pożary w ubiegłym roku) z nich to pożary określane jako małe. Średnich było 47, dużych 3, a bardzo duże 2. Najczęściej (125 razy) paliło się w Sieradzu, najrzadziej (trzykrotnie) w gminie Klonowa. Podobnie wygląda podział miejscowych zagrożeń, których ogólna liczba rosła wraz z temperaturą powietrza. Na ilustrującym tę kategorię wykresie słupkowym w materiałach prasowych widać zdecydowany skok w maju i wzrost do sierpnia włącznie, po czym od września liczba miejscowych zagrożeń szybko maleje. Łatwo ją zapamiętać: 777. Tyle było w 2018 r. miejscowych zagrożeń w powiecie sieradzkim. Rok wcześniej w tego typu akcjach strażacy uczestniczyli znacznie częściej, bo 1168 razy.

Ochronę przeciwpożarową mieszkańcom powiatu zapewnia łącznie 145 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (26 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) oraz KP PSP w Sieradzu. W tej ostatniej pracuje obecnie 90 osób: 17 oficerów, 27 aspirantów, 39 podoficerów, 4 szeregowych i 3 pracowników cywilnych (według stanu na 31 grudnia 2018).

Podsumowanie ubiegłorocznej ochrony przeciwpożarowej w powiecie sieradzkim odbyło się w czwartek 31 stycznia na dorocznej naradzie, w której, oprócz strażaków zawodowych i ochotników, wzięli udział włodarze gmin i powiatu (w tym starosta sieradzki Mariusz Bądzior i przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego Olga Kołoszczyk). W gronie zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele służb mundurowych.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17