^ Powrót na górę

 

 

Nowi przedstawiciele Podregionu Zachodniego

Rozmiar tekstu:

podregion zachodni
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior został wybrany przewodniczącym Reprezentacji Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego. Funkcje zastępców pełnić będą starostowie: poddębicki Małgorzata Komajda i zduńskowolski Hanna Iwaniuk.

Spotkanie włodarzy, na którym wybrano reprezentantów Podregionu Zachodniego, odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Oprócz przewodniczącego i wiceprzewodniczących RPZ WŁ, wyłoniono na nim również przedstawiciela podregionu do prac w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Został nim wójt Gminy Wróblew Tomasz Woźniak. Zastępować go będzie sekretarz Gminy Pątnów Beata Marczak.

– Zorganizowaliśmy to spotkanie, by uporządkować skład reprezentacji podregionu. Jest to konieczne ze względu na fakt, że po ubiegłorocznych wyborach samorządowych zmienił się skład osobowy części władz gminnych i powiatowych – mówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior, prowadzący zebranie.

Podregion Zachodni Województwa Łódzkiego powstał w 2003 roku, kiedy to utworzono strukturę organizacyjną reprezentującą partnerów wpływających na rozwój regionalny w oparciu o środki unijne. Wówczas to Polska została podzielona na cztery podregiony: centralny, północny, zachodni i wschodni. Powiat sieradzki, wraz z powiatami: poddębickim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim, pajęczańskim i łaskim, utworzył Podregion Zachodni.

Zadaniem reprezentacji podregionów jest usprawnianie wdrażania projektów unijnych na swoim terenie, poprzez wspomaganie procesu aplikowania o fundusze strukturalne.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9