^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe odznaczenie dla OSP Rossoszyca

Rozmiar tekstu:

osp rossoszyca
Obchodząca w tym roku swoje 100-lecie Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszycy (gm. Warta) została wyróżniona tytułem honorowym „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Odznaczenie wręczyli jednostce przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Sieradzkiego.

OSP Rossoszyca to jedna z kilkudziesięciu jednostek ochotniczych w powiecie sieradzkim, które powstały albo tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, albo tuż po nim. Nie jest dziełem przypadku, że to właśnie wtedy, w latach 1917-1919 powoływano lokalne grupy straży ogniowej. Odtwarzana po 123-letniej przerwie państwowość potrzebowała działaczy społecznych, zorganizowanych w lokalne formacje chroniące mieszkańców.

– Z okazji tego pięknego jubileuszu składam na wasze ręce wyrazy szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom oraz ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ratując życie i mienie od 100 lat, stoicie przed coraz trudniejszymi zadaniami, towarzyszącymi rozwojowi techniki i cywilizacji – mówił starosta Mariusz Bądzior po udekorowaniu sztandaru OSP Rossoszyca medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Towarzyszyli mu przedstawiciele władz powiatowych: wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, członek Zarządu Powiatu Tomasz Baliński i radny Krzysztof Żubrowski.

O przyznaniu tytułu honorowego zdecydowała Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 25 kwietnia 2019 r. Jak napisano w uzasadnieniu do uchwały, „Losy OSP w Rossoszycy na przestrzeni lat były bardzo różne, były wzloty i upadki. Jednak mimo że z szeregów tej jednostki odeszło na zawsze zasłużonych działaczy, to zarówno ci co wypełniali i ci co dziś wypełniają dobrowolnie przyjęty na swoje barki obowiązek, zasługują na szacunek i pamięć. Przez te wszystkie lata strażacy udowadniają, że są służbą w pełni profesjonalną i gotową do niesienia pomocy w warunkach ekstremalnych z narażaniem własnego zdrowia i życia. Biorąc powyższe pod uwagę członkowie kapituły Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej uznali, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszycy w pełni zasługuje na jego przyznanie.

Jak wynika z zapisów w kronice jednostki, pierwsze grupy ochotników do walki z ogniem działały w Rossoszycy jeszcze przed 1914 rokiem, jednak dopiero po wojnie ich działalność ujęto w ramy organizacyjne. Z inicjatywą założenia OSP wystąpiła grupa mieszkańców, w tym kierownik miejscowej szkoły podstawowej i organista. Pierwsze zebranie założycielskie OSP Rossoszyca odbyło się w sierpniu 1919 r. w szkole, działającej w prywatnym budynku. Wówczas też wybrano pierwszy zarząd jednostki.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31

32  33

34  35

36  37

38  39

40  41