^ Powrót na górę

 

 

Drogowa współpraca powiatu z gminami

Rozmiar tekstu:

pzd
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła pakiet uchwał o współpracy finansowej z gminami Burzenin, Klonowa i Wróblew w zakresie utrzymania zieleni przy drogach powiatowych.

Współpraca będzie polegać na koszeniu przez służby gminne zieleni na poboczach i w rowach przy drogach powiatowych na terenie gmin. W zamian Powiat Sieradzki udzieli im odpowiedniej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach gminnych.

– To praktyczne rozwiązanie pozwala nam skuteczniej działać w zakresie utrzymania przydrożnej zieleni, szczególnie w najbardziej odległych rejonach powiatu. Nasza sieć drogowa liczy ponad 600 km i nie zawsze jesteśmy w stanie objąć całość zasobami technicznymi, którymi dysponujemy. Gminy na bieżąco oceniają, ile razy w roku i gdzie kosić, by było i bezpiecznie, i estetycznie – uzasadnia Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Wartość udzielonej przez gminę Burzenin pomocy rzeczowej wyniesie w bieżącym roku 34,8 tys. zł. Zgodnie z uchwałą, przyjętą przez Radę Powiatu 25 kwietnia, sieradzki samorząd powiatowy wesprze gminę kwotą 20 tys. Dla gminy Klonowa obie wartości wyniosą 12,5 tys., a dla gminy Wróblew – 15 tys. zł.

T.O.