^ Powrót na górę

 

 

Aktywny samorząd. PCPR czeka na wnioski

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków do dwóch modułów tegorocznej edycji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Aktywny samorząd”.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, przeznaczona dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, przeznaczona dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, przeznaczona dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania, nabytych w ramach programu.

Zadanie 3– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, przeznaczona dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Zadanie 4– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie 5– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, przeznaczona dla osób ze stopniem niepełnosprawności.

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), przeznaczona dla osób ze stopniem niepełnosprawności.

Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, przeznaczona dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego z żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), przeznaczona dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, przeznaczona dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest posiadanie przez PCPR środków finansowych PFRON, umożliwiających realizację programu. W roku 2019 dodano nowe formy wsparcia i nowe grupy beneficjentów.

Nabór wniosków będzie trwał:

Dla modułu I – od 2 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Dla modułu II:

– I termin: od 11 do 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

– II termin: od 3 września do 10 października 2019 r. dla wniosków dotyczących oku akademickiego 2019/2020.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” można znaleźć na stronie internetowej: www.pcprsieradz.pl, korzystając z zakładki – Aktywny samorząd.

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR: plac Wojewódzki 3 (IV piętro, pok. 412 i 413), 98-200 Sieradz, tel. 43 / 827 18 07.

T.O.