^ Powrót na górę

 

 

Placówki pomocy osobom potrzebującym

Rozmiar tekstu:

powiat
Łódzki Urząd Wojewódzki opublikował listę placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym na terenie województwa. W powiecie sieradzkim pomoc taką można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Dane teleadresowe placówek pomocy społecznej zostały opublikowane w formie plakatu na stronie internetowej ŁUW (www.lodzkie.eu). Plakaty te trafiły również do powiatowych i gminnych ośrodków zarządzania kryzysowego oraz biur bezpieczeństwa obywateli. Zostaną rozwieszone w widocznych miejscach na terenie gmin.

T.O.

Placówki udzielające pomocy osobom potrzebującym (plakat)