Ruszył punkt pomocy pokrzywdzonym

Rozmiar tekstu:

trampolina
W budynku Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu (ul. Tysiąclecia 3) czynny jest Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Prowadzi go zduńskowolskie Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” w ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Po bezpłatną pomoc można się zgłaszać w każdy piątek w godzinach 11:00 – 15:00. Czynna jest również całodobowa infolinia: 43 659 20 09.

Aby otrzymać pomoc, należy:

– spotkać się z osobą pierwszego kontaktu,

– uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub świadka przestępstwa,

– przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające przestępstwo.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem:

– przemocy domowej,

– przemocy fizycznej lub psychicznej,

– przestępstwa seksualnego,

– kradzieży/oszustwa,

– wypadku drogowego,

– pozbawienia alimentów,

– innego przestępstwa,

zgłoś się po darmową pomoc prawną, psychoterapeutyczną, psychologiczną, materialną.

Pomoc materialna obejmuję między innymi:

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego;

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;

– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;

– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

– finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

– zakup urządzeń i wyposażenia.

T.O.

ulotka1  ulotka2