^ Powrót na górę

 

 

Powiat złożył hołd powstańcom

Rozmiar tekstu:

powstanie1
Sieradzki samorząd powiatowy zorganizował spotkanie poświęcone 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Po wystąpieniach prelegentów w sali konferencyjnej, siedziba starostwa została z jednej strony podświetlona na biało-czerwono, z drugiej zaś, od strony ul. Piłsudskiego, iluminowana kotwicą Polski Walczącej.

Spotkanie w starostwie rozpoczęło się o godz. 19:00. – Chcemy w ten szczególny sposób podkreślić 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Stąd pomysł na spotkanie, na którym historycy i badacze naszych najnowszych dziejów pomogą nam poznać lokalny wymiar tego wydarzenia historycznego – rozpoczął spotkanie starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

O tym, że w powstaniu warszawskim walczyło kilkudziesięcioro mieszkańców Sieradza, opowiedział regionalista Jan Pietrzak: – Gawędę o sieradzanach w powstaniu należy rozpocząć od wyjaśnienia: biorę tu pod uwagę zarówno osoby z Sieradza rodem, które wyjechały do Warszawy i walczyły w powstaniu, jak i tych uczestników walk, którzy pochodzili z różnych rejonów kraju, a po wojnie zostaniu rzuceni przez los właśnie do naszego miasta – wyjaśnia historyk i dodaje, że obecna lista nazwisk obejmuje 34 pozycje. Nie jest bynajmniej zamknięta. Temat udziału sieradzan w powstaniu warszawskim wciąż czeka na wyczerpujące opracowanie.

Jedną z zasłużonych dla powstania postaci był kapelan Armii Krajowej, ks. infułat Apolinary Leśniewski, powojenny proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu. – Jego powstańcze losy wiążą się z historią obrazu Matki Boskiej AK, namalowanego w walczącej Warszawie w sierpniu 1944 r. przez Irenę Pokrzywnicką, przedwojenną dyktatorkę mody. Obraz ten, ocalony z bombardowań, Apolinary Leśniewski po wojnie przywiózł do Sieradza. Tu go ukrył, a po latach przekazał swojemu wychowankowi, prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu – referuje Ewelina Ślązak z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autorka biografii ks. Leśniewskiego.

Ks. infułat pochodził z Wróblewa. W 1920 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przed wybuchem wojny pracował we Włocławku jako nauczyciel religii, a potem w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego jako wizytator. W czasie wojny był kapelanem wojskowym, a podczas powstania warszawskiego również kapelanem AK. Był pierwszym powojennym proboszczem sieradzkiej fary. Zmarł w 1984 roku. Pod koniec 2016 roku ks. infułat odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Medal trafił najpierw do Muzeum Powstania Warszawskiego, ale wolą rodziny było, żeby wrócił na ziemię sieradzką – miejsce urodzenia (Wróblew) i śmierci (Sieradz) Apolinarego Leśniewskiego. Krzyż trafił do zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Trzecie wystąpienie to opowieść harcmistrza Piotra Lewandowskiego o oddziałach harcerskich walczących w powstaniu. – Najbardziej charakterystyczne dla harcerskich oddziałów wszystkich szczebli było to, że właściwie spontanicznie, samorzutnie, bez żadnego rozkazu z góry, ujawniły swą przynależność do harcerskiej braci. Już na Woli żołnierze „Parasola” i „Zośki” występowali z krzyżami harcerskimi na mundurach, a na zdobycznych czołgach czy samochodach pojawiały się lilijki. Harcerki brały udział w powstaniu zgodnie w ustalonymi z Armią Krajową przydziałami jako Pogotowie Harcerek. W czasie powstania zginęło około 300 druhen – opowiadał Piotr Lewandowski.

Ponaddwugodzinne spotkanie zakończyło się iluminacją ścian zewnętrznych budynku starostwa. Od strony placu Wojewódzkiego pojawiły się biało-czerwone barwy, a od strony ul. Piłsudskiego – charakterystyczna kotwica, znak Polski Walczącej.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  29

30  31

32  33

34  35