^ Powrót na górę

 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Rozmiar tekstu:

powiat
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego (29 grudnia 2014 r.) radni przyjęli uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w roku 2015. Dokument dotyczy również dyżurów aptek w porze nocnej i w niedziele.

Zgodnie z załącznikiem do tejże uchwały, dyżury całodobowe w 2015 roku będą pełnić 2 apteki sieradzkie: „Pod Aniołem” i „Nowe Kwiaty Polskie”. 5 kolejnych pracować będzie w niedziele: „Słoneczna”, „Corax”, „Z Uśmiechem”, „W Szpitalu” i „Dbam o Zdrowie”. Dokładny rozkład godzin pracy aptek podajemy w załączonym dokumencie.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 1 przeciwnym i 6 wstrzymujących się. Ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

T.O.

Do pobrania: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sieradzkiego w 2015 roku