^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie z Porozumienia bez Przemocy

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zorganizowało spotkanie edukacyjne, wprowadzające do tzw. porozumienia współczującego, czyli Porozumienia bez Przemocy. Jest to taki sposób interakcji, która eliminuje przemoc w dialogu, zarówno fizyczną, jak i psychiczną.

Spotkanie było jednym z działań profilaktycznych prowadzonych przez PCPR, mających promować prawidłowe metody wychowawcze i pomagać w ich wdrożeniu. Uczestniczyli w nim pracownicy pomocy społecznej, w szczególności asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz rodziny zastępcze z powiatu sieradzkiego.

Uczestnicy szkolenia, opierając się na przykładach zaczerpniętych z życia, uczyli się kontaktu z dzieckiem przez rozmowę, rozpoznawania uczuć i potrzeb we wzajemnym kontakcie, radzenia sobie z emocjami takimi jak złość, poczucie winy czy wstyd, dbania o potrzeby, rozwijania empatii wobec siebie i drugiej osoby oraz postępowania w sytuacji konfliktu.

Spotkanie prowadziła Iza Nowaczyk, trenerka i mediatorka, współzałożycielka łódzkiej Fundacji 4 Kroki.

T.O.

1  2

3  4

6  7

8  9

10  11

12  13