^ Powrót na górę

 

 

Ogłoszenie o transporcie zbiorowym

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Ważna informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Posiadane przez nie uprawnienia pozostaną ważne do końca 2020 roku.

W związku z zamiarem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (na podstawie art. 1 ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz.U. z 2019, poz. 2493), Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa powiatowego w Sieradzu informuje, że:

– podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku;

– zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa 31 grudnia 2019 roku, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2020.

T.O.