^ Powrót na górę

 

 

Jak zdobyć Strażackiego Oscara?

Rozmiar tekstu:

floriany
Rusza czwarta edycja konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych „Floriany 2020”. Kandydatów do nagrody Strażackiego Oscara można zgłaszać do 15 marca.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jak czytamy na stronie internetowej poświęconej temu przedsięwzięciu, jest ono adresowane „do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości”.

Do konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez jednostki OSP samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami: jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami i instytucjami (m.in. szkołami ośrodkami kultury czy bibliotekami), organizacjami pozarządowymi i pracodawcami. Strażackiego Oscara można otrzymać za działalność w jednej z 12 dziedzin, wśród których są m.in. bezpieczeństwo, ochrona środowiska, edukacja, estetyka przestrzeni publicznej, kultura i tradycja oraz współpraca zagraniczna.

Po szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji „Florianów” odsyłamy do serwisu informacyjnego organizatorów – floriany.zosprp.pl.

T.O.

1  2