Podsumowanie roku w kwartalniku „NSS”

Rozmiar tekstu:

pbp
Redakcja periodyku „Na Sieradzkich Szlakach” podsumowała 2019 rok. – Ukazały się cztery wydania kwartalnika, w tym jedno monotematyczne, poświęcone gminie Brąszewice – mówi Wiesława Sujecka, prezes sieradzkiego oddziału PTTK.

„NSS” to kwartalnik z ponad 30-letnią historią, opisujący dzieje, przyrodę i zabytki ziemi sieradzkiej. Redakcję tworzą pasjonaci, regionaliści, amatorscy badacze przeszłości i tropiciele historycznych tajemnic. Za teksty, które piszą, nie oczekują zapłaty. W pokryciu kosztów druku czasopisma pomagają sponsorzy – ci stali, ale też i doraźni, którymi często są samorządy, zainteresowane pojawieniem się w piśmie tematów z tej czy innej gminy. Przewodniczącym zespołu redakcyjnego jest Jakub Jurek.

Po ukazaniu się kilku numerów periodyku członkowie redakcji spotykają się, by podsumować tematy podjęte w poszczególnych wydaniach. – Numer pierwszy z 2019 roku mieliśmy okazję już promować i omawiać, teraz przyszedł czas na drugi, trzeci i czwarty. Opisanych tematów było całe mnóstwo, jeden ciekawszy od drugiego. Ogólnie mogę powiedzieć, że był to dobry rok dla kwartalnika. Czy bieżący będzie równie udany? Niestety są przesłanki by sądzić, że nie. Na horyzoncie rysują nam się poważne problemy finansowe, ale jak będzie, pokaże czas – powiedziała Wiesława Sujecka podczas spotkania podsumowującego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.

Numer 2/2019 poświęcony był w całości gminie Brąszewice. Koszty liczącego 1300 sztuk nakładu pokrył samorząd gminny, który rozprowadził kwartalnik wśród mieszkańców. Z wydania 3/2019 dowiemy się m.in. jak wyglądał i komu służył most na Warcie, zbudowany wiosną 1939 r. między Chojnem i Beleniem. W numerze tym również Leokadia Duszyńska, Andrzej Ruszkowski i Józef Szubzda dzielą się wspomnieniami z okresu II wojny światowej. W wydaniu 4/2019 Janusz Ziarnik opisał nową siedzibę Nadleśnictwa Złoczew, a Bartosz Bijak odpowiedział na pytanie, skąd się wzięły błędne zapisy na grobie powstańców styczniowych w Warcie. To oczywiście tylko przykłady tego, o czym można przeczytać w ubiegłorocznym „NSS”. Kwartalnik można nabyć w PBP przy ul. Żwirki i Wigury 4.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  11

12  13

14  15