Informacja dla producentów ziemniaków

Rozmiar tekstu:

ziemniaki
Do 14 marca 2020 r. producenci ziemniaków zobowiązani są zaktualizować wpis w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych w sieradzkiej delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Aktualizacja jest bezpłatna.

Konieczność weryfikacji rejestru wprowadziły przyjęte w ubiegłym roku w całej Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin. Aktualizując wpis, należy złożyć:

1) wniosek o aktualizację (jest dostępny w siedzibie delegatury, można go również pobrać ze strony internetowej www.piorin.gov.pl),

2) plan (aktualizację uprawy) produkcji ziemniaków w 2020 roku,

3) wykaz wszystkich działek geodezyjnych w gospodarstwie (najlepiej kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie, składanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Po złożeniu dokumentów producent otrzyma pisemną informację o aktualizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WIORiN w Łodzi Delegatura w Sieradzu, przy ul. POW 29 (delegatura pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 43 822 41 45.

T.O.