^ Powrót na górę

 

 

Żołnierze US Army w starostwie

Rozmiar tekstu:

defender
Starostwo Powiatowe w Sieradzu zorganizowało spotkanie informacyjne w sprawie planowanych na wiosnę międzynarodowych ćwiczeń NATO – Defender Europe 2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych.

Kapitan Michael McDonald, kpt. Danielle Murray, sierżanci Patrick Lee i John Dean oraz specjalista Cody Kellum przyjechali do Sieradza, by spotkać się z przedstawicielami samorządów (powiatu i gmin wchodzących w jego skład), odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe. Towarzyszył im ppor. Arkadiusz Kuśmierek z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, który pełnił również funkcję tłumacza. Na spotkanie zostały też zaproszone służby mundurowe z sieradzkich komend powiatowych policji i straży pożarnej.

– Polska jest gospodarzem tych ćwiczeń, co nakłada na nas pewne obowiązki. Nasze służby cywilne muszą być w gotowości, by w razie potrzeby wesprzeć wojsko potrzebnymi materiałami czy usługami, ułatwiającymi realizację postawionych przed nim zadań militarnych – powiedział starosta sieradzki Mariusz Bądzior, witając uczestników spotkania w sali konferencyjnej starostwa w Sieradzu.

Defender to skrót od Dynamic Employment of Forces to Europe for NATO Deterrence and Enchanced Readiness (dynamiczny przerzut sił do Europy w ramach natowskiej inicjatywy odstraszania i wzmocnionej gotowości). Zakrojone na ogromną skalę ćwiczenia pod tym kryptonimem odbędą się w kwietniu i maju m.in. w Polsce. To potężne przedsięwzięcie zostanie poprzedzone największą od 25 lat operacją logistyczną przerzutu 20 tys. żołnierzy amerykańskich na nasz kontynent. Przybędą oni wraz ze sprzętem drogą morską i lotniczą. Dodatkowo w ćwiczeniach weźmie również udział 9 tys. Amerykanów na co dzień stacjonujących w Europie. Konwoje wojskowe będzie można spotkać m.in. na drodze ekspresowej S8.

Oprócz najliczniejszego kontyngentu największej armii NATO, w ćwiczeniach weźmie udział również około 8 tys. żołnierzy z 17 innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym 2 tys. z Polski.

Poza tym w ramach manewrów przewidziano sprawdzenie procedur działania i możliwości logistycznych służb cywilnych oraz straży pożarnej, policji i straży granicznej. Element ten w terminologii NATO nosi nazwę Host Nation Support (HNS) i oznacza pomoc cywilną i wojskową okazywaną w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych, kryzysu lub konfliktu, przez państwo goszczące sojusznicze siły zbrojne, które wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa gospodarza.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  19

20  21

22  23