Spotkanie szkoleniowe druhów ochotników

Rozmiar tekstu:

osp
Strażacy ochotnicy z ośmiu powiatów centralnej i południowej części województwa łódzkiego spotkali się w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu, by porozmawiać o nowościach sprzętowych i organizacyjnych.

– Zebraliśmy się tutaj, by przypomnieć druhom o pewnych obowiązkach i porozmawiać o działaniach planowanych na 2020 rok, mimo że ogólne zadania, jakie stoją przed jednostkami, są niezmienne i reguluje je statut OSP. Otaczająca nas rzeczywistość szybko jednak się rozwija i trzeba się do niej dostosować. Mam tu na myśli przede wszystkim obieg informacji oraz związaną z nim konieczność właściwego zarządzania dokumentacją, choćby po to, by w razie kontroli móc się wykazać solidną działalnością – mówi Jan Ryś, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego.

Zmiany dotyczą również, a może głównie, sprzętu. Czasy, gdy druhowie pędzili do pożaru rozlatującym się żukiem, dawno się skończyły. Niektóre jednostki OSP pod względem wyposażenia dorównują straży zawodowej. Do obsługi coraz bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń potrzebni są coraz lepiej wyszkoleni strażacy. Krótko mówiąc: poziom OSP rośnie. Druhowie idą z postępem, szkoląc się według programów zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP.

Fakt, że spotkanie odbyło się w Sieradzu, nie jest dziełem przypadku. Na terenie powiatu sieradzkiego działa 145 jednostek OSP i jest to największy współczynnik w województwie łódzkim. – W ostatnich latach liczba ta nieznacznie spadła. Kiedyś mieliśmy 152 jednostki, ale wliczały się w to zakładowe OSP, które upadły wraz z fabrykami. Największe zagęszczenie jednostek mamy w gminie Złoczew, dlatego nie dziwi pomysł, by w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym utworzyć klasę mundurową o profilu pożarniczym – komentuje Artur Sterna, członek Zarządu Głównego i sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sieradzu. Dodajmy, że w województwie działa około 1,5 tys. jednostek ochotniczych. Służy w nich 70 tys. strażaków.

W spotkaniu wzięli udział druhowie z powiatów: łaskiego, łęczyckiego, pabianickiego, poddębickiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i sieradzkiego. Dyskusję na temat sprawozdawczości, nowelizacji regulaminów i ochrony prawnej strażaków uzupełniły prezentacje sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz środków ochrony indywidualnej.

T.O.

2  3

4  5

6  8

7  9