^ Powrót na górę

 

 

Konkursy na stanowiska dyrektorów PBP i BWA

Rozmiar tekstu:

konkursy
Do 12 czerwca 2020 r. zostaną ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch powiatowych jednostek organizacyjnych – Powiatowej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Nowych dyrektorów poznamy do 27 lipca 2020 r.

Sieradzkim BWA od 25 lat kieruje Małgorzata Szymlet-Piotrowska, dyrektorem biblioteki od 10 lat jest Hanna Krawczyk. Obie panie pod koniec kwietnia złożyły w Starostwie Powiatowym w Sieradzu pisma w sprawie rozwiązania umów o pracę i zamiarze przejścia na emeryturę. Stąd konieczność zorganizowania konkursów na te stanowiska.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora BWA

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PBP

T.O.