Wystawa na setną rocznicę urodzin Ojca Świętego

Rozmiar tekstu:

wystawa
Od piątku 15 maja w sieradzkim starostwie można oglądać wystawę fotografii Jacka Kucharskiego. Zdjęcia są reporterskim zapisem wizyty papieża Jana Pawła II we Włocławku podczas jego IV pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1991 roku.

– W poniedziałek 18 maja przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. Z tej okazji chcemy pokazać mieszkańcom powiatu bardzo ciekawą wystawę zdjęć. Fotografie te pokazują Ojca Świętego podczas jednej z jego pielgrzymek do ojczystego kraju w czerwcu 1991 r. Wykonał je sieradzanin, fotoreporter jednej z ówczesnych lokalnych gazet – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Autorem zdjęć jest Jacek Kucharski, który 29 lat temu jako jedyny pracownik środków masowego przekazu z terenu województwa sieradzkiego otrzymał akredytację na obsługę fotograficzną pielgrzymki. – Zastrzegam, że nie są to zdjęcia artystyczne. Obrazy te to reporterska relacja z miejsca, w którym było mi dane się znaleźć. Pamiętam ogromne emocje towarzyszące pobytowi we Włocławku, starałem się je oddać na fotografiach – powiedział Jacek Kucharski podczas otwarcia wystawy.

Fotoreporter towarzyszył grupie mieszkańców Sieradza i ówczesnego województwa sieradzkiego, którzy pojechali do stolicy diecezjalnej na spotkanie z Ojcem Świętym. – Na zdjęciach widać między innymi grupę sieradzkich nauczycieli. Niektórzy z nich jeszcze do niedawna byli czynnymi pedagogami, a i teraz, będąc na emeryturze, wielu nadal uczestniczy w życiu społecznym miasta i powiatu. Zapraszamy ich, by przyszli do starostwa, przypomnieli sobie czerwiec 1991 r. i rozpoznali się na fotografiach – zachęca wicestarosta sieradzki Kazimiera Gotkowicz.

Wystawę można oglądać w holu na parterze biurowca przy placu Wojewódzkim 3 w godzinach pracy urzędu, czyli od 7:30 do 15:30. Zdjęcia pozostaną w starostwie do końca maja.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25