Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Rozmiar tekstu:

oswiata
Od 20 kwietnia br. pod numerem 726 611 611 działa Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Jest to odpowiedź na problemy najmłodszych, wynikające ze zmiany rytmu codziennego życia, wywołanej pandemią koronawirusa.

Jak wyjaśnia Małgorzata Pyka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, telefon zaufania ma pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej sytuacji: – Brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami może rodzić u młodych ludzi frustrację. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może spowodować niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu, a także może przyczynić się do powstania lub pogłębienia stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym, co czuje i jak to przeżywa, ale przede wszystkim nie ma z kim porozmawiać o swoim stanie psychofizycznym.

Dlatego powstał pomysł uruchomienia Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Numer 726 611 611 działa przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 12:00 do 20:00. Później – od 20:00 do 24:00 – młodzież może szukać wsparcia specjalistów za pośrednictwem komunikatorów internetowych – Snapchata i Messengera.

Telefon zaufania to projekt finansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego i koordynowany przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Będzie funkcjonował do 14 czerwca.

T.O.

RCPS telefon zaufania