^ Powrót na górę

 

 

Pomnik na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Rozmiar tekstu:

swieto wojska
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego miały w Sieradzu wyjątkowy przebieg. Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej na skwerze obok Starostwa Powiatowego został odsłonięty pomnik, upamiętniający mieszkańców regionu, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

– Spotykamy się dziś w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Chcemy upamiętnić bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W tych przełomowych miesiącach lata 1920 roku aktywnie uczestniczyli również mieszkańcy ziemi sieradzkiej. Wszędzie powstawały Komitety Obrony Państwowej: powiatowe, gminne, miejskie i parafialne. W dziesiątkach miejscowości zwoływane były wiece agitacyjne, zachęcające do wstępowania do armii ochotniczej i składanie ofiar na żołnierza polskiego. Do armii ochotniczej masowo garnęła się młodzież szkolna z Sieradza, Błaszek i harcerze. Jesteśmy imniezmiernie wdzięczni, bo dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju – powiedział w przemówieniu starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Jednym z takich żołnierzy był Walenty Prajs – ojciec Zdzisława Prajsa, znanego wielu sieradzanom lekarza. Pozostał po nim pamiętnik, pisany podczas działań wojennych. Kilka dni temu wspomnienia te ukazały się drukiem, dzięki staraniom Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza. Zdzisław Prajs był jedną z osób, które odsłaniały nowy pomnik podczas obchodów 15 sierpnia. Uroczyście dokonali tego również poseł Paweł Bejda, starosta Mariusz Bądzior i harcmistrz Ludwik Moczydłowski z Hufca ZHP Sieradz.

Pomnik składa się z dwóch płyt granitowych, przedzielonych przerwą, symbolizującą bieg rzeki Wisły na odcinku przepływającym przez Warszawę. Płyty spina godło – orzeł według wzoru z 1919 roku. Pomnik został wykonany przez zakład kamieniarski Edwarda i Konrada Grobelnych, według projektu harcmistrza Przemysława Serwety, komendanta Hufca ZHP w Sieradzu. Orzeł jest dziełem Pracowni Artystycznej UNIKAT Agnieszki Lisiak z Ostrowa Wielkopolskiego. Drzewa do nasadzeń przekazało Nadleśnictwo Złoczew.

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej pod nowym sieradzkim pomnikiem kwiaty złożyło kilkadziesiąt delegacji. Żołnierze 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, partie polityczne, uczniowie sieradzkich szkół, harcerze, parlamentarzyści, samorządowcy, słowem – uczestnicy lokalnego życia społecznego i politycznego, oddali hołd żołnierzom Wojska Polskiego – byłym, ale, ale też obecnym, bo od 28 lat 15 sierpnia obchodzony jest jako święto polskiego wojska.

W imieniu samorządu Powiatu Sieradzkiego, kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, członek Zarządu Powiatu Tomasz Baliński, przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego Olga Kołoszczyk oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Dęga-Frątczak.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  18

16  17

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28

29  30