^ Powrót na górę

 

 

Uroczystości odpustowe w Charłupi Małej

Rozmiar tekstu:

charlupia
Do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej znów ściągnęły tysiące wiernych z regionu. Przyszli tam w pielgrzymkach, by wziąć udział w uroczystościach odpustowych.

W odpustowej sumie wzięli udział pielgrzymi m.in. z Sieradza, Męki, Korczewa i Warty. Kto miał bliżej, przyszedł pieszo, kto dalej, przyjechał autokarem.

W uroczystościach wzięli ponadto udział liczni samorządowcy z powiatu sieradzkiego – włodarze gmin, radni oraz władze powiatowe, reprezentowane przez starostę Mariusza Bądziora i członków Zarządu Powiatu: Jana Hankiewicza i Tomasza Balińskiego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

10  11

12  13