^ Powrót na górę

 

 

XXV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

rada powiatu
W piątek 25 września 2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023.

1. Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołów z obrad od XXI do XIV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Wystąpienia radnych.

6. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XXIV do XXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020-2036.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej numer 1706E na odcinku Klonowa-Kuźnica Zagrzebska położonej na terenie Gminy Klonowa kategorii drogi powiatowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Złoczew umowy dotacji przy realizacji zadania: „Remont drogi powiatowej Stolec – granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Złoczew umowy dotacji przy realizacji zadania: „Wykonanie progu platformowego w ul. Burzenińskiej w Złoczewie”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2020 r. na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.