^ Powrót na górę

 

 

Poradnictwo prawne rusza na nowo

Rozmiar tekstu:

pomoc prawna
W poniedziałek 21 września 2020 r. Starostwo Powiatowe w Sieradzu wznowiło bezpośrednią nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Jest jednak warunek: osoby korzystające z pomocy muszą zachować obowiązujący reżim sanitarny.

Przypominamy – nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja na terenie powiatu sieradzkiego realizowane są w czterech punktach: w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. W marcu pandemia koronawirusa wymusiła przejście na poradnictwo zdalne.

Teraz, po kilku miesiącach, samorząd zdecydował się na ponowne uruchomienie punktów, z zastrzeżeniem zachowania zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. I tak, osoby chcące skorzystać z usług któregokolwiek z punktów, mogą to zrobić tylko pod warunkiem zasłonięcia ust i nosa. Konieczne jest również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zachowanie 2-metrowego odstępu. Osoby przebywające na kwarantannie mogą uzyskać pomoc prawną wyłącznie telefonicznie.

Lokalizacje, dni i godziny czasu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zasady udzielania porad pozostają bez zmian. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wizytę. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, pod numerem: 43 822 05 01 do 09, wew. 424.

Ustawa z 14 maja 2020 r. zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadziła zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, polegające na poszerzeniu kręgu beneficjentów.

Od 16 maja nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również sprawy związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku. Co istotne, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo do złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

T.O.