^ Powrót na górę

 

 

Marszałek Województwa w Starostwie Powiatowym

Rozmiar tekstu:

Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior witający gości. Stoi na podwyższeniu, przy mównicy na tle banerów i flag Polski
W dniu 23 września w Starostwie Powiatowym w Sieradzu gościł Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Marszałek gościł w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem”.

Spotkania te mają na celu dotarcie z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Omawiane są aktualne i planowane konkursy, programy, nabory i granty.

Marszałek zaznaczał, że województwo łódzkie jest u progu projektowania zadań na najbliższe lata na różnych poziomach. Zwrócił się też do samorządowców, żeby o strategii rozmawiali z mieszkańcami na swoim terenie. Do marca przyszłego roku jest czas, żeby sporządzić projekt strategii, który będzie korzystny dla całego województwa.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz samorządowcy gmin powiatu sieradzkiego, a także dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek samorządowych.

I.L.

W sali C na pierwszym planie od lewej: Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Kazimiera Gotkowicz, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior. W tle przedstawiciele władz gmin z terenu Powiatu Sieradzkiego, dyrektorzy jednostek i zaproszeniu goście. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber przy mównicy na tle prezentacji, banerów i flag.

W sali C na pierwszym planie od prawej: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Kaziemiera Gotkowicz. Za Starostą Sieradzkim przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego Olga Kołoszczyk. Dalej w tle zaproszeni goście.