^ Powrót na górę

 

 

"Sieradzkie+"- Partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego

Rozmiar tekstu:

Od lewej na tle baneru Powiatu Sieradzkiego: Wójt Gminy Burzenin, obok stoi Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, dalej siedzą Burmistrz Warty, Wójt Goszczanowa, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Kazimiera Gotkowicz oraz Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński.
W dniu dzisiejszym w sali 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu, podpisany został list intencyjny w sprawie powołania partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z Powiatu Sieradzkiego, na rzecz realizacji "Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego".

Partnerstwo pod nazwą roboczą "Sieradzkie+", zostało zawarte pomiędzy:
Starostwem Sieradzkim i Gminami: Błaszki, Brzeźnio, Brąszewice, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Warta, Wróblew, Złoczew.
W skrócie projekt skierowany jest do partnerstw z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz do partnerstw, tworzonych przez małe miasta liczące do 20 tys. mieszkańców, i pełniące funkcję stolic powiatów.
Celem projektu jest dostarczenie doradztwa wybranym do udziału w projekcie obszarom oraz wypracowanie rekomendacji, dla docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły wspierania samorządów terytorialnych, w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. Pod uwagę brane są zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby lokalne, a także rolę poziomu regionalnego i krajowego w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego.
Wybrane obszary i tworzące je JST uzyskają w ramach projektu dwa zakresy wsparcia, które zostaną dostarczone sekwencyjnie:
- komponent I - doradztwo w planowaniu strategicznym kończące się produktami w postaci strategii terytorialnej oraz pakietu projektów
- komponent II - doradztwo projektowe dla pakietu projektów przygotowanych przez partnerstwa JST w ramach komponentu I.
Wybór obszarów dokonany zostanie przez samorząd województwa.
I.L.

Na tle ściany sali konferencyjne 113 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu od lewej: Wójt Gminy Burzenin, obok stoi Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, dalej siedzą Burmistrz Warty, Wójt Goszczanowa, Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Kazimiera Gotkowicz, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego Olga Kołoszczcyk oraz Burmistrz Złoczewa.Od lewej Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, dwie pracownice Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wójt gminy Burzenin. Odwróceni tyłem siedzą Wójtowie i Burmistrz z terenu Powiatu Sieradzkiego.