^ Powrót na górę

 

 

TELEOPIEKA

Rozmiar tekstu:

Logotyp PCPR Sieradz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jako pionier na terenie Powiatu Sieradzkiego rozpoczyna realizację usługi TELEOPIEKI. Powyższa usługa zapewnia pomoc poprzez bezpośredni kontakt w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia z centrum telemonitoringu.

Wsparcie kierowane jest do uczestników projektu „Centrum Dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” korzystających z usług opiekuńczych lub asystenckich.
Teleopieka usprawnia funkcjonowanie osoby w życiu codziennym, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stałe monitorowanie parametrów życiowych, natychmiastową reakcję na zdarzenia alarmowe oraz powiadomienie o zagrożeniu życia i zdrowia odpowiednich służb ratunkowych. Dofinansowanie uzyskano z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ulotka: tutaj

 

 

Logotyp Funduszy Unijnych