^ Powrót na górę

 

 

Narada roczna PSP w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

psp1
Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik wziął udział w naradzie rocznej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Narada była podsumowaniem działań PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2014.

W grupie samorządowców, którzy pojawili się na naradzie w siedzibie Komendy Powiatowej PSP, był jeszcze przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda, a także burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska, jej zastępca Czesław Pędzik, wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak i wójt Gminy Brąszewice Karol Misiak. Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi reprezentował starszy brygadier Mariusz Konieczny, zastępca komendanta wojewódzkiego.

Prezentację dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia operacyjnego na terenie powiatu sieradzkiego przedstawił starszy brygadier Waldemar Kosowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sieradzu. Z podsumowania tego wynika m.in., że liczba zdarzeń, w których strażacy interweniowali w ciągu ostatniego 10-lecia, wzrosła z 959 do 1583. W stosunku do roku 2013 liczba ta wzrosła o 19 proc. W 2014 zdarzenia spowodowały straty materialne w wysokości 7.464,500 zł. W wyniku działań ratowniczych udało się uratować mienie o wartości 29.170,000 zł.

Aż 70 proc. wszystkich zdarzeń odnotowanych w ubiegłym roku stanowiły tzw. miejscowe zagrożenia, 27 proc. to pożary, a 3 proc. – fałszywe alarmy. – Przy wzroście liczby wszystkich zdarzeń daje się wyraźnie zauważyć spadek liczby pożarów, przy jednoczesnym znacznym wzroście liczby miejscowych zagrożeń – mówił Waldemar Kosowski. Większość pożarów to pożary małe (w 2014 roku było ich 375), znacznie mniej było średnich (56), dużych tylko 4, zaś bardzo dużych nie odnotowano. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów była nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym.

Jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, strażacy wyjeżdżali najczęściej do usuwania skutków silnych wiatrów, wypadków drogowych i opadów deszczu. Najwięcej miejscowych zagrożeń było w samym Sieradzu (403), zaś w gminach najczęściej strażacy interweniowali na terenie Błaszek (113 razy), Warty (110) i gminy Sieradz (99).

Podsumowaniem objęto również jednostki OSP. Wśród tych, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, najczęściej w likwidacji skutków zdarzeń uczestniczyły jednostki OSP KSRG Warta, Złoczew i Błaszki, najrzadziej do akcji wyjeżdżały jednostki OSP KSRG Stolec, Uników i Lipicze. Wśród jednostek spoza KSRG największą wyjazdowość odnotowały OSP Zawady, Stok Polski i Ruda, najmniejszą – OSP Waliszewice, Bogumiłów i Męcka Wola. W 2014 roku jednostki OSP KSRG odbyły ćwiczenia pod kryptonimem „Zabezpieczenie pożarowe zabytkowych drewnianych obiektów sakralnych”, podczas których ćwiczyły gaszenie pożarów w kościołach w Kliczkowie Małym, Gruszczycach, Kamiennej, Sieradzu, Kłocku, Dąbrowie Wielkiej, Wróblewie, Górze, Rossoszycy i Klonowej.

Prezentacja zawierała również informacje na temat zadań planowanych do realizacji w 205 roku. Znalazły się wśród nich m.in. organizacja ćwiczeń zgrywających podmiotów ratowniczych włączonych do KSRG z terenu powiatu sieradzkiego, doskonalenie taktyki działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, zakupy odzieży specjalnej i ochronnej oraz sortów mundurowych, a także pozyskanie sprzętu w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

T.O.

psp2  psp3

psp4  psp5