Będzie remont drogi Marianów-Włocin w gminie Błaszki

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu planuje remont drogi Marianów-Włocin w gminie Błaszki. Będzie to kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pipie-Marianów, przeprowadzonej w ubiegłym roku.

W sierpniu 2015 r. zakończyły się prace remontowe na 3,7-kilometrowym odcinku drogi prowadzącej z miejscowości Pipie w gminie Brąszewice do Włocina w gminie Błaszki. Remont został wówczas dociągnięty do Marianowa. Inwestycja kosztowała 717 057 74 zł. Wykonało go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek.

W roku bieżącym planowana jest kontynuacja tej inwestycji. PZD przygotowuje właśnie wniosek o dofinansowanie remontu drogi Marianów-Włocin z budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, pochodzących z wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi 1,8 km. Projekt przewiduje podniesienie parametrów jezdnych przez wzmocnienie podbudowy warstwą tłucznia kamiennego i wykonanie nawierzchni bitumiczno-asfaltowej. Utwardzone zostaną również pobocza. Ponadto na istniejącym w ciągu drogi przepuście założone zostaną stalowe bariery.

Przewidywana wartość robót wyniesie 537 575 63 zł. PZD wnioskuje o przyznanie z budżetu województwa kwoty 322 545 38 zł. Udział własny Powiatu wyniesie 215 030 25 zł.

Inwestycję tę współfinansować będzie również Gmina i Miasto Błaszki. Na ostatniej sesji Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę o przyjęciu od błaszkowskiego samorządu gminnego dotacji celowej w wysokości 180 tys. zł z przeznaczeniem na remont drogi Marianów-Włocin.

T.O.

IMG 2950  IMG 2962

IMG 2974  IMG 2978