^ Powrót na górę

 

 

Coraz bliżej remontu mostu w Niechmirowie

Rozmiar tekstu:

pzd
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie oceniło wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, dotyczący dofinansowania na przebudowę mostu w Niechmirowie (gm. Burzenin). Wniosek ten przeszedł już zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną.

Pozytywna ocena formalna i merytoryczna co prawda nie gwarantuje jeszcze uzyskania dofinansowania, ale znacznie je przybliża. Wniosek na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Niechmirów wraz z drogą dojazdową” został złożony w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zaś źródłem dofinansowania jest rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa.

Pieniądze z tej rezerwy przekazuje Ministerstwo Finansów. Od wielkości puli zależy, ile inwestycji uzyska dofinansowanie.

Nowe informacje w sprawie dofinansowania remontu mostu w Niechmirowie pojawią się być może już na przełomie marca i kwietnia.

Zobacz też: PZD wnioskuje o dotację

T.O.