^ Powrót na górę

 

 

Dywaniki asfaltowe na drogach powiatowych

Rozmiar tekstu:

pzd
Na drogach powiatowych w Kościerzynie (w gminach Warta i Wróblew), Dąbrowie Wielkiej (w mieście Sieradz i gminie Sieradz) oraz Czartorii (w gminie Brąszewice), położone zostaną dywaniki asfaltowe. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił właśnie przetarg na ich wykonanie.

Remont drogi biegnącej przez Kościerzyn będzie kontynuacją tego, co dwa lata temu rozpoczął wykonawca elektrowni wiatrowych w gminie Wróblew. – W związku ze zniszczeniami, jakich na drodze tej dokonały ciężkie maszyny transportujące elementy wiatraków na plac budowy, inwestor zobowiązał się do odtworzenia stanu nawierzchni. W ten sposób wyremontowany został fragment drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 (na Kalisz) do skrzyżowania z drogą gruntową przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie – wyjaśnia Robert Piątek, dyrektor PZD w Sieradzu.

Kontynuacja obejmie pozostałą cześć drogi – od skrzyżowania z drogą gruntową przy ŁODR do skrzyżowania z krajówką nr 83 (na Turek). – Z punktu widzenia kierowców jadących od Warty i Turku na Błaszki i Kalisz jest to bardzo ważna droga, bo łączy obie drogi krajowe. Z tego samego powodu droga powiatowa w Kościerzynie ma w pewnym sensie strategiczne znaczenie dla Sieradza. Gdyby jej nie było, kierowcy chcący dostać się do krajówki na Kalisz, musieliby jeździć przez Sieradz – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Drogą o dużym znaczeniu jest też droga od Dąbrowy Wielkiej do ul. 1 Maja w Sieradzu. – To część szlaku rowerowego „Sieradzka Eska”, który łączy w sobie funkcje komunikacyjne i rekreacyjne. Część drogi Dąbrowa-Sieradz przeszła remont w 2014 r. i już wtedy mówiliśmy, że kontynuacja jest absolutnie konieczna. Teraz uda się to zrobić – opowiada dalej Robert Piątek.

W ramach zadania, rozpisanego na trzy odcinki, położonych zostanie 6777 metrów bieżących dywanika asfaltowego, przy czym na Kościerzyn przypadnie 3305 m, na Dąbrowę Wielką 3122 m, a na Czartorię 350 m. Na zrealizowanie zamówienia wykonawca będzie miał czas do 28 października 2016 r.

Pieniądze na remont pochodzą po połowie z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa (z oszczędności na przetargu na remont mostu w Niechmirowie) i z budżetu PZD.

Przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony w poniedziałek 25 lipca i potrwa do 11 sierpnia. Oferty należy składać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, V piętro, pokój 515, do 11 sierpnia 2016 r. do godz. 9:50. Zostaną one otwarte tego samego dnia o godz. 10:00.

T.O.