^ Powrót na górę

 

 

Będzie remont chodnika w Jakubicach

Rozmiar tekstu:

pzd
Do końca tego tygodnia potrwa przetarg na remont chodnika w Jakubicach (gm. Warta). Zakres planowanych prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe istniejącego krawężnika, przebudowę hydrantów ze stojakowych na podziemne oraz wykonanie chodnika ze zjazdami z kostki betonowej.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Baszków-Jakubice poprzez wykonanie chodnika” ma zostać zrealizowane do 16 września 2016 r. Oferty na jego wykonanie można składać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, pokój nr 515 do 5 sierpnia 2016 r. do godz. 9:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

T.O.