^ Powrót na górę

 

 

Nowa droga przez Kościerzyn

Rozmiar tekstu:

pzd
Może nie tyle nowa droga, co nowa nawierzchnia. Droga powiatowa między krajówkami nr 12 i 83 ma już na całej długości dywanik asfaltowy.

Remont drogi biegnącej przez Kościerzyn (łączącej gminy Wróblew i Warta) jest kontynuacją tego, co dwa lata temu rozpoczął wykonawca elektrowni wiatrowych w gminie Wróblew. – W związku ze zniszczeniami, jakich na drodze tej dokonały ciężkie maszyny transportujące elementy wiatraków na plac budowy, inwestor zobowiązał się do odtworzenia stanu nawierzchni. W ten sposób wyremontowany został fragment drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 (na Kalisz) do skrzyżowania z drogą gruntową przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie – wyjaśnia Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

Kontynuacja objęła pozostałą cześć drogi – od skrzyżowania z drogą gruntową przy ŁODR do skrzyżowania z krajówką nr 83 (na Turek). – Z punktu widzenia kierowców jadących od Warty i Turku na Błaszki i Kalisz jest to bardzo ważna droga, bo łączy obie drogi krajowe. Z tego samego powodu droga powiatowa w Kościerzynie ma w pewnym sensie strategiczne znaczenie dla Sieradza. Gdyby jej nie było, kierowcy chcący dostać się do krajówki na Kalisz, musieliby jeździć przez Sieradz – mówi starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Remont drugiego odcinka drogi powiatowej w Kościerzynie jest częścią większej inwestycji, polegającej na wykonaniu dywaników asfaltowych na trzech drogach: właśnie w Kościerzynie, w Dąbrowie Wielkiej (na terenie miasta Sieradz i gminy Sieradz) oraz w Czartorii (gmina Brąszewice). W ramach zadania położonych zostanie łącznie 6777 metrów bieżących dywanika asfaltowego, przy czym na Kościerzyn przypadnie 3305 m, na Dąbrowę Wielką 3122 m, a na Czartorię 350 m. Na zrealizowanie zamówienia wykonawca ma czas do końca października 2016 r.

Pieniądze na remont pochodzą po połowie z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa (z oszczędności na przetargu na remont mostu w Niechmirowie) i z budżetu PZD.

T.O.

1  2

3  4

5  6